lutvam wIchuptaH

porwaq
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021
mu'mey: 424

qaryala lut ngo'

laD

vIqraqmey ret

'achumanga ta''a'
mughta' qanelI'

laD
tlhejwI'Daj wIv Sargh
qonta' DeSDu'
DIS: 2020
mu'mey: 137

laD
HayDaq Qot wub
qonta' vIlIp qey DIq
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2022
mu'mey: 1539

«wub, qaH.» jatlh Peterson. «jatlh.»

laD

tugh DalaDlaH

cheSoy' je'meH leng
qontaH qanelI qallI'oqoSqI
DIjtaH 'utu qallI'oqoSqI

puq mIlloghpaq chu' 'oH' «cheSoy' je'meH leng» paq'e'. paqDaq Soj je'meH jaH cheSoy', cheSoy' vav je.